BADANIE RÓWNOWAGI

VIDEONYSTAGMOGRAFIA (VNG)

badanie wykonywane przy zawrotach głowy, nudnościach, wymiotach, przy diagnostyce zaburzeń równowagi.

 

ul. Komorowicka 23 (II piętro),
43-300 Bielsko-Biała,
tel: 505 320 603
Badanie równowagi
optokineza

Optokineza

Odruch optokinetyczny pozwala oczom podążać za obiektami w ruchu, podczas gdy głowa pozostaje nieruchoma. Funkcja ta jest wykonywana w centralnym układzie przedsionkowym. Niezdolność do wytwarzania symetrycznego oczopląsu optokinetycznego oznacza dysfunkcję centralnego układu przedsionkowego.

Próby położeniowe

Próby położeniowe

ocena zawrotów głowy związana z jej ułożeniem.

Sakkadometria

Sakkadometria

to zaawansowany test motoryczny oka, który pozwala na ocenę czynnościową różnych obszarów mózgu i obwodów zaangażowanych w generowanie szybkich, odpowiednich, celowych i dokładnych sakadycznych ruchów oczu.

Próby kaloryczne

Próby kaloryczne

stymulacja błędnika każdego z osobna i ocena oczopląsu będącego jednym z objawów uszkodzenia narządu przedsionkowego ucha wewnętrznego.

 
Manewr Dix-Halpike

Manewr Dix-Halpike

wykonuje się w celu diagnostyki łagodnych położeniowych zawrotów głowy (BPPV). Jest to specjalny manewr stymulujący kanały półkoliste. Jego celem jest takie ułożenie głowy pacjenta aby podczas ruchu było możliwe zarejestrowanie ruchów nystagmoidalnych oka.