DLACZEGO APARATY SŁUCHOWE

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NOSZENIA DWÓCH APARATÓW SŁUCHOWYCH TO:

Stosując jeden aparat słuchowy wiele dźwięków i słów może brzmieć jednakowo. Badania dowodzą, iż osoby używające na co dzień dwóch aparatów, znacznie lepiej słyszą i rozumieją mowę, niż osoby używające jednego aparatu.

Nosząc dwa aparaty słuchowe możesz poprawić wybiórczość słuchu. Oznacza to, że Twój mózg może skupić się na rozmowie, którą chcesz usłyszeć.

Nosząc dwa aparaty słuchowe jesteś w stanie stwierdzić, skąd dochodzą dźwięki i jak daleko od Ciebie się one znajdują. Jest to ważne w sytuacjach, kiedy musisz odwrócić się do mówiącego lub zbliżasz się do niebezpiecznego skrzyżowania.

Słuchając radia używasz dwóch głośników, w celu uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku. To samo tyczy się aparatów słuchowych. Nosząc dwa aparaty, osiągasz znacznie lepszy odbiór dźwięku i jego jakość.

Używając dwa aparaty możesz ustawić je ciszej, niż kiedy używasz jednego. Zwiększa to komfort, ponieważ poziom wzmocnienia dźwięku jest niższy. Cichsze ustawienie aparatu redukuje także możliwość powstania sprzężenia zwrotnego, czy piszczenia.

Większość osób noszących dwa aparaty przyznaje, że uczestniczenie w rozmowach staje się znacznie wygodniejsze i przyjemniejsze w przypadku, gdy noszą dwa aparaty, a nie jeden. Nie muszą oni wysilać się, by usłyszeć rozmowę zdrowym uchem. Dlatego też, obu uszne słyszenie ułatwia życie i czyni je bardziej przyjemnym.

Badania dowodzą, że noszenie jednego aparatu słuchowego powoduje utratę możliwości słyszenia i rozumienia w drugim uchu, pozbawionym aparatu. Nazywamy to deprywacją słuchową. Nosząc dwa aparaty, trenujesz oboje uszu i zapobiegasz pogorszeniu umiejętności rozumienia mowy w drugim uchu.

Około 50% ludzi skarżących się na dzwonienie w uszach, stwierdziło poprawę w trakcie noszenia aparatów słuchowych. Nosząc tylko jeden aparat, istnieje możliwość wystąpienia dzwonienia w uchu pozbawionym aparatu.

Postawiona przed wyborem jednego, bądź dwóch aparatów słuchowych, większość użytkowników wybrała dwa aparaty w przypadku, gdy utrata słuchu była obu uszna.

Badania przeprowadzone na ponad 5000 użytkownikach aparatów słuchowych z obustronnym niedosłuchem dowiodły, iż osoby posiadające dwa aparaty słuchowe są znacznie bardziej usatysfakcjonowane niż te, używające jednego. Natura dała nam dwoje uszu z tego samego powodu, z którego dała nam dwoje oczu i dwie nogi. Używasz dwoje oczu by widzieć wyraźnie, potrzebujesz dwoje zdrowych uszu, by równie wyraźnie słyszeć. Zanim zdecydujesz się na jeden aparat, wypróbuj dwa. Twój protetyk słuchu zademonstruje i wyjaśni korzyści stosowania dwóch aparatów przy pomocy słuchawek, lub przy ostatecznym dopasowaniu. Zadecydujesz sam.

4.7/5 - (28 głosów)